تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - پیشکش زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
شنبه 1 فروردین 1388

پیشکش

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

بانوی من

     ای بزرگ طلایه دار طلوع احساسات

                                         عشق را

                                              در نجوای سازم

                                                            به آسمان نگاهت

                                                                           هدیه خواهم کرد