تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - نغمه رفتن زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
دوشنبه 29 مهر 1392

نغمه رفتن

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

دوستی دلخسته از جور زمانه و در آستانه متاركه پس از هشت سال زندگی مشترك، چنین سروده بود:


مثل گل لاله مرا باز کرد

با دل من عاشقی آغاز کرد

تا که شدم محو تماشای او

نغمه ی رفتن ز من آواز کردو من در پاسخ اینگونه نگاشتم:باید از این مرحله پرواز كرد

زندگی نو دگر آغاز كرد

در خم زیر و زبر روزگار

نغمه دیگر به زمان ساز كردمهرماه 92