تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - دلنشین ترین موسیقی دنیا زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
دوشنبه 6 دی 1389

دلنشین ترین موسیقی دنیا

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

دلنشین، زیبا و  آرامش بخش بود . لحن صدایش سوزناك بود و غمی نهفته در خود داشت . بعدها كه با موسیقی آشنا شدم فهمیدم كه چه زیبا در گوشه شوشتری میخواند، بی مكتب و استاد! نوای لالایی مادرم هنگامی كه با صدای جیر جیر گهواره قدیمی در هم می آمیخت برایم دلنشین ترین موسیقی دنیا بود.

سی سال و اندی گذشت و چند روز قبل باز آن نوای دلنشین گوش جانم را نوازش داد و یك دنیا خاطره را برایم زنده كرد. مادرم برای دخترم لالایی میخواند...!

مادرم، سایه ات مستدام...!