تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - ختم کلام ... زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
شنبه 17 بهمن 1388

ختم کلام ...

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند ، و بر حسینی

می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد . . .

 

                                                                                            دکتر علی شریعتی