تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - زندگی زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
پنجشنبه 17 بهمن 1387

زندگی

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

زندگی یک راز است

زندگی یک رویاست

زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست

زندگی فاصله است

      فاصله بین دو صبح

             فاصله بین دو رویای لطیف

    در سفر از این خواب

              چشم را باید بست

                      و سبکبال گذر باید کرد

                            از میان در باغ

                                  از کنار گل سرخ

                                       از میان دل آن کودک رنجور و نحیف

                                               که به فریاد بلند

                                                     دم به دم میگوید:

                                                         " آب را گل نکنید...    آب را گل نکنید... "

در گذر از این خواب

      حرفهامان که برانگیخته از اوهام است

            هذیانی است سپید

                  آرزوهامان نیز

                         هذیانی خوش تر

                               که پر از وسوسه خواستن است

و در این وانفسا

       هذیان گویی من

             پر ز فریاد گلوخفته یک احساس است

                     که به غوغای درون

                             با هزاران امید

                                     بی صدا میگوید:

                                          " آب را گل نکنید... آب را گل نکنید..."

 

 

                                                                                                       احمد رضا قنبری